شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی شهرستان کرمانشاه


+ تعداد کل اعضائ شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی کرمانشاه

 

 

تعداد کل اعضائ شرکت های خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی زیر پوشش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه ؛ که در سال زراعی جاری موفق به عقد قرارداد با قسمت های مختلف فنی – تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه شده اند .

 

توضیح اینکه :

 

جمع کل فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی که در قالب 30 شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی تحت پوشش ساماندهی شده اند ؛ 3۶٧ نفر می باشد .

 

تا این تاریخ ؛ تعداد ٢٨۶ نفر کارشناس و کارشناس ارشد رشته های تحصیلی زراعت (  1۵8 نفر )؛ ترویج  (  8٢ نفر )؛ گیاهپزشکی ( ١٨ نفر ) ؛ آبیاری (  ٨ نفر )؛ ماشین آلات کشاورزی ( ۴نفر) ؛ خاکشناسی (٧ نفر )  ؛ تولیدات گیاهی ( ٨ نفر  )  ؛ اصلاح نباتات ( ١١ نفر ) و صنایع غذایی ( 1 نفر  ) با معاونت بهبود تولیدات گیاهی و در قالب فعالیت ها و برنامه ها خاص مدیریت زراعت سازمان موفق به عقد قرارداد شده اند .

 

و تعداد ١٣ نفر کارشناس و ارشد باغبانی در قالب برنامه های خاص مدیریت باغبانی با معاونت بهبود تولیدات گیاهی موفق به عقد قرارداد شده اند ؛ که در اینجا جا دارد از تمامی همکاران جهاد کشاورزی بویژه آقایان مهندس فتاحی و مهندس شهسواری تقدیر شود .

 

تعداد 4٣ نفر کارشناس و کارشناس ارشد رشته های دامپروری و دامپزشکی در قالب برنامه ها و فعالیت های معاونت امور دام سازمان ؛ در حال عقد قرارداد با معاونت امور دام سازمان می باشند که تا یکی ؛ دو روز آینده به اتمام می رسد .

 

و تا این تاریخ متاسفانه خبری از برنامه های اداره کل منابع طبیعی استان به جهت عقد قرارداد با ١۴ نفر فارغ التحصیل رشته های منابع طبیعی و آبخیزداری عضو این شرکت ها دریافت نشده است . 

ضمنا" خوشحال خواهیم شد تا ما را از ایرادات و خطاهای تایپی و .. مطلع فرمائید

 

با تشکر و سپاس و با آرزوی عزت و سلامت

 

صنایع

غذایی

اصلاح نباتات

منابع طبیعی وآبخیزداری

امور دام

باغبانی

خاکشناسی

ماشین آلات کشاورزی

گیاهپزشکی

آبیاری

تولیدات گیاهی

ترویج

زراعت

شرکت

مرکز

ردیف

 

 

 

+2

 

 

 

 

+1

1+

 

2+

نگین کشت فیروزآباد

سرفیروزآباد

 

1

 

 

2+

3+

 

 

 

1+

 

 

4+

8+

فلات کشت قاره

سرفیروزآباد

 

2

 

1++

1+

2+

 

1++

 

 

1+

 

6+

5+

1++

مهرگان کشت پارس

سرفیروزآباد

 

3

 

 

 

1+

 

1+

 

 

1+

 

 

3+

3+

پویش افق سبز زاگرس

درود فرامان

 

4

 

 

 

2+

 

 

 

 

 

 

3+

5+

ریحان رایحه سبز

درود فرامان

 

5

 

 

 

1++

1+

1+

 

1+

 

1+

1+

2+

سبز رویان گندمبان

درود فرامان

 

6

 

 

 

1*

1+

 

 

 

1+

 

 

1+

3+

سبز پویان فرامان

درود فرامان

 

7

 

 

 

1+

1+

 

1+

 

1+

1+

1+

7+

شایان کشت کرمانشاه

میاندربند

 

8

 

 

 

2+

1+

 

 

1+

 

1+

4+

5+

فلاحت گستر باختر

میاندربند

 

9

 

 

2+

2+

 

 

 

1+

 

 

4+

6+

طلا رویش غرب

الهیار خانی

 

10

 

 

 

1+

 

 

1+

1+

 

 

3+

6+

مزرعه سبز ارمغان

الهیار خانی

 

11

 

 

 

1+

 

 

 

1++

1+

 

2+

6+

سبز اندیشان بهارستان

الهیار خانی

 

12

 

 

1+

2+

1+

 

 

 

 

 

1+

5+

نوین کشت زاگرس

بیلوار

 

13

 

 

 

1++

1+

 

 

 

 

1+

2+

5+

1++

سنبله طلای غرب

بیلوار

 

14

 

 

 

1+

1+

 

 

1+

 

 

1++

5+

بهبود کشت زاگرس

بیلوار

 

15

 

 

 

3+

1+

 

 

1+

 

 

1+

5+

پویا کشاورز راز آوران

بیلوار

 

16

 

 

 

2+

 

 

 

 

1+

 

6+

5+

فراگامان کشاورزی باختر

سراب نیلوفر

 

17

 

1++

 

1+

 

1+

 

1+

 

 

6+

4+

ستاره زرین بیستون

سراب نیلوفر

 

18

 

 

1+

1+

1+

 

 

1+

 

 

2++

4+

کاویان کشت زاگرس

ماهیدشت

 

19

1+

1+

1++

 

1+

 

1+

 

 

1+

1+

2+

7+

1++

خرمن افزی پارس

ماهیدشت

20

 

 

 

1+

2+

 

1+

 

 

2+

 

6+

6+

غرب ماجد

ماهیدشت

21

 

 

اعضاء شرکت های خدمات مشاوره ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صنایع

غذایی

اصلاح نباتات

منابع طبیعی وآبخیزداری

امور دام

باغبانی

خاکشناسی

ماشین آلات کشاورزی

گیاهپزشکی

آبیاری

تولیدات گیاهی

ترویج

زراعت

شرکت

مرکز

ردیف

 

 

1++

1+

1+

 

 

1+

 

 

1+

4+

خیش تا خرمن

کوزران

 

22

 

 

1+

1+

 

1+

 

1+

 

 

3+

10+

بذر رویان دالاهو

کوزران

 

23

 

 

 

1+

1+

 

1+

 

 

 

5+

6+

پیام آوران رویش

کوزران

 

24

 

1++

1+

2++

 

 

1+

1+

 

 

5+

4+

1++

امید فلاحت باختر

کوزران

 

25

 

 

1+

2+

1+

 

 

1+

 

 

1+

3+

پیشگامان کشت و دام باختر

جلالوند

 

26

 

 

 

1+

1+

 

 

 

 

1+

 

3+

2++

کشت گستر قرمیسن

جلالوند

 

27

 

 

1+

1+

 

 

 

1+

 

 

2+

7+

1++

آلاچیق کشت گستر

چقانرگس

 

28

 

 

 

1+

 

 

 

1+

 

 

5+

9+

پرنیان نگین ماهیدشت

چقانرگس

 

29

 

6+

 

 

 

1+

 

 

 

 

 

1++

نیکان پارسای زاگرس

 

 

30

علامت * کاردان        علامت+ کارشناس              علامت ++ کارشناس ارشد

توضیحات

 

 

صنایع

غذایی

اصلاح نباتات

منابع طبیعی وآبخیزداری

امور دام

باغبانی

خاکشناسی

ماشین آلات کشاورزی

گیاهپزشکی

آبیاری

تولیدات گیاهی

ترویج

زراعت

ردیف

1

11

14

43

13

7

4

18

8

8

82

158

1

367

جمع کل

 

 

 

 

نویسنده : امور شرکتها مدیریت جهاد کشاورزی کرمانشاه ; ساعت ٢:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٧
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ عکسهایی از فعالیت های شرکت های خدمات مشاوره ای

 

حقیقتش برای شروع وبلاگ خیلی دوست داشتم که با عکسها و فیلمهای مستندی از فعالیت سال های گذشته شرکت ها آغاز کنم .

 از همین رو از عزیزان اداره ترویج شهرستان درخواست کردم تا تعدادی از عکسهای سالهای قبل را در اختیارم بگذراند ؛ آنها هم لطف کرده و یک آلبوم کامل سی دی های متنوع در اختیارم گذاشتند .

از غروب تا حالا مشغولم و آنها را وارسی میکنم ؛ و باید بگویم که :

اولا" این سی دی های از فعالیت های دو سه شرکت تهیه شده است ؛ یعنی هر چه هست متعلق به گزارش های شرکتهای بیلوار و میان دربند است و جسته و گریخته الهیار خانی و سراب نیلوفر و از بقیه مراکز هیچ چیزی در دست نیست ؛ که این نشان دهنده این هست که یا خوب آلبوم نشده اند ؛ و یا بقیه مراکز از ارائه گزارش غافل بوده اند . که امیدوارم هیچکدام اینها نباشد و از خطای حقیر در قضاوت باشد .

در میان این گزارش ها هم گزارش های دو شرکت تابعه بیلوار از بقیه بهتر است ؛ که در اینجا تنها به دو عکس از آنها اکتفا کرده ؛ و میگذارم تا عکسهای بهتر از بقیه شرکت ها که حتم دارم ................................

یا حق :

 

 

 

تا عکس ها و گزارشات زیباتری از فعالیت های شرکتها

یا حق

 

 

نویسنده : امور شرکتها مدیریت جهاد کشاورزی کرمانشاه ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٤
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک

+ نام و عنوان و محل استقرار 1+29 شرکت خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی کشاورزی تحت ژوش

 

نام و عنوان  ١+٢٩ شرکت خدمات مشاوره ای تحت پوشش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه و محل استقرار آنها

 

 

ردیف

نام مرکز

نام شرکت

شماره بخش

شماره شرکت

1

سر فیروز آباد

گلنسار تالاندشت

1

1-1

2

سر فیروز آباد

فلات کشت قاره

1

2-1

3

سر فیروز آباد

مهرگان کشت پارس

1

3-1

4

درود فرامان

پویش افق سبززاگرس

2

1-2

5

درود فرامان

ریحان رایحه سبز

2

2-2

6

درود فرامان

سبز رویان گندمبان

2

3-2

7

درود فرامان

سبز پویان فرامان

2

4-2

8

میان دربند

شایان کشت کرمانشاه

3

1-3

9

میان دربند

فلاحت گستر باختر

3

2-3

10

الهیار خانی

طلا رویش غرب

4

1-4

11

الهیار خانی

مزرعه سبز ارمغان

4

2-4

12

الهیار خانی

سبز اندیشان بهارستان

4

3-4

13

بیلوار

نوین کشت زاگرس

5

1-5

14

بیلوار

سنبله طلای غرب

5

2-5

15

بیلوار

بهبود کشت زاگرس

5

3-5

16

بیلوار

پویاکشاورز راز آواران

5

4-5

17

سراب نیلوفر

فرگامان کشاورزی باختر

6

1-6

18

سراب نیلوفر

ستاره زرین بیستون

6

2-6

19

ماهیدشت

کاویان کشت زاگرس

7

1-7

20

ماهیدشت

خرمن افزی پارس

7

2-7

21

ماهیدشت

غرب ماجد

7

3

 

         

22

کوزران

خیش تا خرمن

8

1-8

23

کوزران

بذر رویان دالاهو

8

2-8

24

کوزران

پیام آواران رویش

8

3-8

25

کوزران

امید فلاحت باختر

8

4-8

26

جلالوند

پیشگامان کشت و دامباختر

9

1-9

27

جلالوند

کشت گستر قرمیسین

9

2-9

28

چقا نرگس

آلاچیق کشت گستر

10

1-10

29

چقا نرگس

پرنیان نگین ماهیدشت

10

           2-10

٣٠

سرارود

 

 

 

 

تا بعد

آذرگر

 

 

نویسنده : امور شرکتها مدیریت جهاد کشاورزی کرمانشاه ; ساعت ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک